Telefon: +372 580 580 88 - Email: info@klokman-ehitus.ee

Firmast

Klokman Ehitus OÜ põhitegevuseks on siseviimistlus ja maalritööd.

Ehitustöödega alustasime juba 90-nda keskel. Algul tegime tööd eraisikutele ja firmadele. Tänaseks teeme erinevaid ehitus ja remonditöid nii peatöövõtu kui allhanke tööd. Meie põhilisteks klientideks on eraisikud, riiklikud asutused, kindlustus, korteriühistud ja ehitusfirmad.

Meie eesmärk on ehitada nii, et see rahuldab tellija vajadusi, järgida head ehitustava, kvaliteedinõudeid ning tähtaegu. Meie firma suurim väärtus on kvaliteetne töö ja rahulolev klient.

20 aasta jooksul oleme teinud väga palju tööd ja sellega kaasnevad suured kogemused ja teadmised ning proffesionaalsus eriti siseviimustlus valdkonnas. Nüüdseks on tekkinud kindlad töömehed ja koostööpartnerid keda saame usaldada. Oleme alati kursis uute toodete ja tehnoloogiaga ning lahendustega mida turul hetkel kasutatakse.

Soovitame ehitustööde tellijaile, mitte kokku hoida seal, kus kokkuhoid võib ohustada tööde kvaliteeti. 20-ne aastane kogemus näitab, et näiline 30% sääst ehitusmaksumusest, mis võidakse saavutatada ebapädeva tööjõu kasutamisega, odava materjali ja projektist loobumisega, tuleb hiljem mitmekordselt parandustööde käigus kinni maksta. Räägime sellepärast, et oleme selliseid töid väga palju ümber teinud ja mis on kliendile kaks korda kallimaks läinud.

Meeldivat koostööd soovides,

Klokman Ehitus OÜ

Back to Top